PKN
Protestantse Ontmoetingsgemeente Krabbendijke
 
kerkraadsvergaderingen kerkraadsvergaderingen
lees meer »
 
Hervatten erediensten per 1 juli Hervatten erediensten per 1 juli
   

GEBRUIKSPLAN VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTE KRABBENDIJKE.

Om vanaf 1 juli weer Erediensten te houden in de Meiboom volgt hier het gebruiksplan. Dit is in opdracht van de PKN. En ook moet het voldoen aan de voorschriften van het RIVM en de Veiligheids Regio Zeeland.

Als kerkenraad zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van het gebruiksplan zoals hierna wordt beschreven. Maar we hopen dat ook u hierin de verantwoordelijkheid neemt, en de aanwijzingen van de kosters opvolgt.

De kerkenraad heeft in overleg met de koster een opstelling gemaakt waarin alle stoelen anderhalve meter uit elkaar staan. Er zullen ook plaatsen voor echtparen zijn, dus twee stoelen bij elkaar. Om voldoende plaatsen te hebben, hebben we er voor gekozen om het liturgisch centrum op het podium te zetten. Er is geen vrije plaats keus. Ook is er voorlopig geen kindernevendienst en oppas.

In deze periode zal er geen gebruik van de keuken en de garderobe gemaakt kunnen worden, de toiletgroep is wel te gebruiken mits iedereen rekening houdt met de anderhalve meter afstand en goed de hygiëne in acht neemt.

Buiten het gebouw is het de bedoeling dat iedereen voldoende afstand houdt en niet allemaal tegelijk naar binnen gaat, maar opgepaste afstand na elkaar. Bij het verlaten van het gebouw, graag zoveel mogelijk doorlopen en vertrekken.

Vanaf de ingang komen er twee looproutes, één naar de toiletten en één naar de kerkzaal, een koster zal u bij binnenkomst ontvangen met enkele vragen en daarna verder begeleiden.
Bij de ingang van de kerkzaal zal desinfecterend materiaal aanwezig zijn, en het is de bedoeling dat u daar gebruik van maakt.
De  kosters zijn te herkennen aan een opvallend hesje en we hopen dat u de aanwijzingen van de kosters opvolgt, het is nu ook de bedoeling dat de kerkzaal vanaf voren wordt gevuld, dit in verband met de anderhalve meter.

De kerkzaal zal in drie segmenten worden verdeeld, ieder segment geeft aan hoe u de kerkzaal weer moet verlaten, we gaan gebruik maken van de nooduitgangen voor in de kerkzaal en de gebruikelijke uitgang achter in de kerkzaal, ook nu geldt weer houd afstand.
Al deze richtlijnen zijn er niet voor niets, het is de bedoeling dat u deze zoveel mogelijk naleeft, als u dat niet doet, kan de kerkenraad geen verantwoordelijkheid voor u nemen, maar dan ligt de verantwoordelijkheid bij u.
In de komende periode mag er ook geen gemeentesamenzang zijn tijdens de Erediensten, we proberen de liederen te ondersteunen via orgelspel, enkele voorzangers en de beamer.

Bij het verlaten van de kerkzaal zal er bij iedere uitgang één collecteschaal staan, de kerkenraad zal de opbrengst verdelen tussen de diaconie en de kerkrentmeesters, we rekenen hier op uw begrip. Ook is het natuurlijk mogelijk om uw collectegift via de bank over te maken aan de diaconie of de kerkrentmeesters.

Als kerkenraad beseffen we dat dit een “andere” Eredienst is dan voor de coronavirus uitbraak, maar toch denken we dat het heel fijn is elkaar weer te zien, wel op gepaste afstand, maar toch.
Namens de kerkenraad,
Voorzitter/scriba, Kees Geuze.
           
 
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.